ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
     
 
    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519
    การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 2561
    นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่อง ระเบียบวินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยกระเจา (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563)
    กำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 - 2563
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
    ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
    การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
    โครงสร้างเทศบาล
    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
    แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561 - 2563
    โครงสร้างเทศบาลตำบลห้วยกระเจา
    โครงสร้างหน่วยงานผู้บริหาร
    อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา