สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]