โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานประปา [ 2 ส.ค. 2560 ]