ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพูนดินบดอัดแน่น หมู่ที่ 17 ต.ห้วยกระเจา [ 18 ม.ค. 2560 ]