โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 [ 12 มิ.ย. 2560 ]