ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะทำงาน (กองคลัง)  [ 4 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านทุ่งคุณ หมู่ 19 - บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17  [ 4 มี.ค. 2564 ]
>> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายแสวง จันทร์หอม หมู่ที่ 8 ต.ห้วยกระเจา  [ 3 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้้อเพลิง (กองคลัง)  [ 2 มี.ค. 2564 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านดอนสว่าง (ซอยบ้านนางบุญ) หมู่ที่ 21  [ 2 มี.ค. 2564 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยหลัง โรงเรียนบ้านซ่อง หมู่ที่ 13  [ 2 มี.ค. 2564 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านดงตาอินทร์ หมู่ที่ 4 (ถนนคันคลอง)  [ 1 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  [ 24 ก.พ. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19-บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.39-008 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  [ 19 ก.พ. 2564 ]
>> ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทัพพระยา ม.8 - บ้านทุ่งใหญ๋ ม.14 รหัสทางหลวง กจ.ถ 39-006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 17 ก.พ. 2564 ]
>> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 11 ก.พ. 2564 ]
>> ประกาศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 9 ก.พ. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ(กองคลัง)  [ 8 ก.พ. 2564 ]
>> ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งคุณ หมู่ 19 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 8 ก.พ. 2564 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564  [ 8 ก.พ. 2564 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา