ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ประกาศสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 16 สายบ้านดอน-วัดซ้องสาธุการ  [ 21 เม.ย. 2564 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564  [ 10 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอาการ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 59 0013 (กองคลัง)  [ 9 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะประจำเดือนมีนาคม (กองคลัง)  [ 7 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศจ้างก่อสร้างขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล หมู่ บ้านหัวอ่าง ตำบลห้วยกระเจา ด้วยวิธีประกวดราคอิเลกทรอนิกส์  [ 5 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศราคากลางขุดขยายอ่างเก็บนำ้หนองนาทะเล หมู่ 6 บ้านหัวอ่าง ตำบลห้วยกระเจา  [ 5 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา  [ 1 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 สายบ้านดอน-วัดซ้องสาธุการ  [ 24 มี.ค. 2564 ]
>> โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางมา กำมณี ม.2  [ 10 มี.ค. 2564 ]
>> โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชื่น สืบดี ม.3  [ 10 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 10 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 สายบ้านดอน-วัดซ้องสาธุการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 10 มี.ค. 2564 ]
>> ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านดอน - วัดซ้องสาธุการ  [ 10 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา  [ 10 มี.ค. 2564 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  [ 5 มี.ค. 2564 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา