ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ประกาศผู้ชนะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  [ 31 พ.ค. 2564 ]
>> ประกาศสาระสำคัญก่อสร้างระบบประปาแบบมาตรฐานหอถังสูง บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยกระเจา  [ 28 พ.ค. 2564 ]
>> ประกาศสาระสำคัญของสัญญาขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล หมู่ 6 บ้านหัวอ่าง ปากกว้าง 229 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก 8 เมตร ลาดชั่น 1/2 เมตร  [ 28 พ.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง  [ 20 พ.ค. 2564 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  [ 17 พ.ค. 2564 ]
>> ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดืนขนาดใหญ่มาก บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  [ 17 พ.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดทำฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 12 พ.ค. 2564 ]
>> ประกาศผุ้ชนะจ้างก่อสร้างระบบประปามาตรฐานหอถังสูง บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13  [ 11 พ.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง ตำบลห้วยกระเจา  [ 5 พ.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง  [ 27 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุู่บ้านแบบมาตรฐานหอถังสูง บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 22 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบมาตรฐานสูง บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13  [ 22 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา  [ 21 เม.ย. 2564 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา