ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกรกสมอม.17-หนองไผ่ล้อม  [ 30 ส.ค. 2564 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกรกสมอ ม.17-หนองไผ่ล้อม  [ 30 ส.ค. 2564 ]
>> ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน - บ้านดอนสว่าง  [ 30 ส.ค. 2564 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศูนย์ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2  [ 30 ส.ค. 2564 ]
>> ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกรอกฟ้าสาธุการ - บ้านทุ่งมังกระหร่า  [ 30 ส.ค. 2564 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 - บ้านทัพพระยา  [ 30 ส.ค. 2564 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  [ 23 ส.ค. 2564 ]
>> ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำปี 2564 (ไตรมาส 3)  [ 23 ก.ค. 2564 ]
>> ประกาศแผนเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) อุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 23 ก.ค. 2564 ]
>> ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)  [ 23 ก.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดชื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)  [ 30 มิ.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลี่น (กองคลัง)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
>> ประกาศสาระสำคัญก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.6 บ้านหัวอ่าง  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะประจำเดือนพฤษาคม (กองคลัง)  [ 2 มิ.ย. 2564 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา