ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง)  [ 18 พ.ย. 2564 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564  [ 10 พ.ย. 2564 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564  [ 10 พ.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ (กองคลัง)  [ 20 ต.ค. 2564 ]
>> ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565  [ 19 ต.ค. 2564 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 7822 กาญจนบุรี  [ 14 ก.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจ้างขุดสระเก็บน้ำ หมู่ 10 ต.ห้วยกระเจา  [ 13 ก.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจ้างขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกระเจา  [ 13 ก.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจ้างขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยกระเจา  [ 13 ก.ย. 2564 ]
>> ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดสระเก็บนำ้ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 หมุ่ที่ 10 ตำบลห้วยกระเจา  [ 13 ก.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปา บ้านทุ่งคูณ - บ้านทัพพระยา  [ 30 ส.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกรอกฟ้าสาธุการ - บ้านทุ่งมังกระหร่า  [ 30 ส.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนโดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศูนย์ประชาสัมพันธ์ หมู่ 2  [ 30 ส.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนดโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน-บ้านดอนสว่าง  [ 30 ส.ค. 2564 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา