ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ประกาศก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน หมู่ 3,9 ตำบลห้วยกระเจา  [ 28 ก.พ. 2565 ]
>> สาระสำคัญของสัญญาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 17 สาย  [ 15 ก.พ. 2565 ]
>> สาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนน คสล หมู่ 1 -หมู่ 9 บ้านไผ่งาม  [ 15 ก.พ. 2565 ]
>> ร่างประกาศก่อสร้างและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 20  [ 11 ก.พ. 2565 ]
>> สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร  [ 10 ก.พ. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ไตรมาสท่ี 1)  [ 10 ก.พ. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล. หมูที่ 1 บ้านซ่อง -หมู่ 9 บ้านไผ่งาม  [ 27 ม.ค. 2565 ]
>> ประกาสผู้ชนะซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยกระเจา จำนวน 17 สาย  [ 27 ม.ค. 2565 ]
>> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)  [ 13 ม.ค. 2565 ]
>> สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)  [ 11 ม.ค. 2565 ]
>> สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  [ 10 ม.ค. 2565 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 7 ม.ค. 2565 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)  [ 18 พ.ย. 2564 ]
>> รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564  [ 18 พ.ย. 2564 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา