ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565  [ 6 พ.ค. 2565 ]
>> ประกาศผุ้ชนะก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานเทศบาล (อาคารหลังใหม่)  [ 2 พ.ค. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านทุ่งประดู่ถึงสายบ้านทุ่งประดู่ หมู่ 20  [ 26 เม.ย. 2565 ]
>> ประกาศจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงาเทศบาลตำบลห้วยกรระเจา(อาคารหลังใหม่)  [ 18 เม.ย. 2565 ]
>> สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565  [ 11 เม.ย. 2565 ]
>> สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565  [ 11 เม.ย. 2565 ]
>> ประกาศสาระสำคัญของสัญญาวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)  [ 30 มี.ค. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3,9  [ 22 มี.ค. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองคลัง)  [ 15 มี.ค. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซือใบเสร็จค่าขยะและค่านำ้ประปา  [ 15 มี.ค. 2565 ]
>> สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  [ 10 มี.ค. 2565 ]
>> ประกาศราคากลางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งประดู่ ถึงบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20  [ 9 มี.ค. 2565 ]
>> ประกาศก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งประดู่ ถึงสายบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20  [ 9 มี.ค. 2565 ]
>> ยกเลิกประกาศก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่  [ 2 มี.ค. 2565 ]
>> ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3,9 ตำบลห้วยกระเจา  [ 28 ก.พ. 2565 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา