ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) 2565  [ 12 ก.ย. 2565 ]
>> สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565  [ 8 ก.ย. 2565 ]
>> ประกาศแผนจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)  [ 25 ส.ค. 2565 ]
>> สาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)  [ 18 ส.ค. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา(อาคารหลังใหม่)  [ 15 ส.ค. 2565 ]
>> สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]
>> ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา (ครั้งที่2)  [ 27 ก.ค. 2565 ]
>> ประกาศจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา (ครั้งที่ 2)  [ 27 ก.ค. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะประกาศก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนบ้านซ้องสาธุการ หมู่ที่ 13  [ 20 ก.ค. 2565 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565  [ 5 ก.ค. 2565 ]
>> ประกาศราคากลางวางท่อประปา ชนิด PE. ขนาด 90 มม. บ้านไพรงาม หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยกระเจา  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
>> ยกเลิกประกาศก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลห้วยกระเจา  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
>> ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนบ้านซ้องสาธุการ หมู่ที่ 13  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
>> ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนบ้านซ้องสาธุการ หมู่ 13  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
>> สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา