ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ผด1  [ 7 ต.ค. 2559 ]
>> ผด2  [ 7 ต.ค. 2559 ]
>> ผด4  [ 7 ต.ค. 2559 ]
>> ผด5  [ 7 ต.ค. 2559 ]
>> การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559  [ 4 ต.ค. 2559 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หมู่ 6  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  [ 3 มิ.ย. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยท้าการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 1  [ 3 มิ.ย. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  [ 3 มิ.ย. 2559 ]
>> แจ้งผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  [ 24 พ.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำโซล่าร์เซล หมู่ที่ 1  [ 3 พ.ค. 2559 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล  [ 17 มี.ค. 2559 ]
>> โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุประปา  [ 7 มี.ค. 2559 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา