ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา  [ 17 มี.ค. 2563 ]
>> ราคากลางพร้อมประกาศโครงการวางท่อส่งน้ำเข้าเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่างเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้าสนซ่องตำบลห้วยกระเจา  [ 10 มี.ค. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดจ้างโครงการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  [ 29 ก.พ. 2563 ]
>> ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา  [ 28 ก.พ. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดจ้างโครงการประจำเดือน มกราคม 2563  [ 31 ม.ค. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดจ้างโครงการประจำเดือน ธันวาคม 2562  [ 31 ธ.ค. 2562 ]
>> สรุปผลการจัดจ้างโครงการประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  [ 30 พ.ย. 2562 ]
>> สรุปผลการจัดจ้างโครางการประจำเดือน ตุลาคม 2562  [ 31 ต.ค. 2562 ]
>> รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562  [ 30 ก.ย. 2562 ]
>> ประกาศโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแคฟซีลเดิมเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  [ 8 ก.ค. 2562 ]
>> รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.2561- เม.ย.2562  [ 2 พ.ค. 2562 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562  [ 30 เม.ย. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการประปา หมู่ที่ 11  [ 10 เม.ย. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างศูนย์กาญจนาภิเษก  [ 10 เม.ย. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา  [ 9 เม.ย. 2562 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา