ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563  [ 2 ต.ค. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  [ 31 ส.ค. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดืน มิถุนายน 2563  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดจ้างโครงการประจำเดือน พฤษภาคม 2563  [ 31 พ.ค. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 39-008 สายบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19-บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยกระเจา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,400 ตารางเมตร  [ 29 พ.ค. 2563 ]
>> ราคากลางพร้อมประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 39-008 สายบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19-บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยกระเจา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมราคากลางงานก่อสร้าง  [ 30 เม.ย. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 39-011 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13-บ้านทุ่งมังกะหร่า หมู่ที่ 11 ตำบล ห้วยกระเจา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลห้วยกระเจา  [ 30 เม.ย. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดจ้างโครงการประจำเดือน เมษายน 2563  [ 30 เม.ย. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 2,3,4,6 ตำบล ห้วยกระเจา เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  [ 28 เม.ย. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข ตำบล ห้วยกระเจา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,675 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  [ 23 เม.ย. 2563 ]
>> ราคากลางพร้อมประกาศโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข ตำบล ห้วยกระเจา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,675 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  [ 14 เม.ย. 2563 ]
>> ราคากลางพร้อมประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 39-011 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13-บ้านทุ่งมังกะหร่า หมู่ที่ 11 ตำบล ห้วยกระเจา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลห้วยกระเจา  [ 14 เม.ย. 2563 ]
>> ราคากลางพร้อมประกาศก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 2,3,4,6 ตำบล ห้วยกระเจา เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  [ 10 เม.ย. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดจ้างโครงการประจำเดือน มีนาคม 2563  [ 31 มี.ค. 2563 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา