ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 (สายโป่งอ่าง)  [ 26 ม.ค. 2564 ]
>> โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง ถนนสายบ้านทัพพระยา หมู่ที่ 8 ต.ห้วยกระเจา  [ 26 ม.ค. 2564 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านห้วยกระเจา หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายเดิม)  [ 26 ม.ค. 2564 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 (ห้วยกระเจา-หนองมะเขือ)  [ 26 ม.ค. 2564 ]
>> โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามถนน บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยกระเจา  [ 14 ม.ค. 2564 ]
>> โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเนื่องจากเหตุอุทกภัยภายในตำบลห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา  [ 12 ม.ค. 2564 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดอน หมู่ที่ 16-บ้านโกรกแสลบ หมู่ที่ 18  [ 12 ม.ค. 2564 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านดอน หมู่ที่ 16 (สายอ่างเก็บน้ำหนองหญ้ากาศ-นาหล่มก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 6 ม.ค. 2564 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 (ฟาร์มไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 6 ม.ค. 2564 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563  [ 4 ม.ค. 2564 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายสิงห์ ดีเหมาะ – นายยนต์ แซ่ลู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ธ.ค. 2563 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายเลิศ ปิโย – นางเพียง สืบอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ธ.ค. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563  [ 4 ธ.ค. 2563 ]
>> โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งมังกะหร่า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 พ.ย. 2563 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563  [ 6 พ.ย. 2563 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา