ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ประกาศก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยหลังโรงเรียนบ้านเขากรวด หมู่ที่ 5  [ 30 พ.ย. 2565 ]
>> ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านเขากรวด  [ 30 พ.ย. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะขยายเขตประปาภูเขา  [ 29 พ.ย. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล.ม.16-ม.18  [ 29 พ.ย. 2565 ]
>> ประกาศก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูเขา บ้านไพรงาม,บ้านเขากรวด  [ 28 พ.ย. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื่้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  [ 27 พ.ย. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  [ 21 พ.ย. 2565 ]
>> ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน ม.16-บ้านโกรกแสลบ หมู่ 18  [ 9 พ.ย. 2565 ]
>> ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน ม.16 - บ้านโกรกแสลบ หมู่ 18  [ 9 พ.ย. 2565 ]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  [ 2 พ.ย. 2565 ]
>> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566  [ 26 ต.ค. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะปรัปบรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายทางอ ม.18 -10 บ้านอุดมสุข  [ 19 ต.ค. 2565 ]
>> สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565  [ 10 ต.ค. 2565 ]
>> ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายทางหมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ - หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข  [ 21 ก.ย. 2565 ]
>> ประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอรกรีตพท้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายทาง หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ - หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข  [ 21 ก.ย. 2565 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา