การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 21 พ.ย. 2565 ]