รับการตรวจมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ทั้ง 2 แห่ง ก่อนเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]

              

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา เข้าตรวจมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ทั้ง 2 แห่ง ก่อนเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งผลการตรวจผ่านมาตรฐาน