กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]