ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น [ 13 ม.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ธ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 17 ธ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง [ 30 พ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ของ สคบ. ในรูปแบบคิวอาร์โค๊ดจำนวน 8 ช่องทาง [ 30 พ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [ 30 พ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอรับวัคชีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2565 ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยกระเจา [ 16 พ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2563-2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติกฎหมาย ว่าด้วยด้านการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 9 พ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ต.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือน กันยายน ปี 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา