ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่คนห้วยกระเจา 21 หมู่บ้านได้รับพระเมตตาในครั้งนี้ [ 4 พ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ด้วยโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (ฝาม่วง) สำหรับประชาชน อายุ 12 ปีขึ้นไป [ 22 เม.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  แจ้งเตือนประชาชนในการเตรียมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี [ 1 เม.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม พ.ศ.2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับ การให้ทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ที่ถึงแก่ความตาย ยื่นขอรับการจัดที่ดินแทนที่การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี [ 29 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดก สิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินของเกษตรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง [ 29 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับ การให้ทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ที่ถึงแก่ความตาย [ 29 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอแจ้งเตือนประชาชนในการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง [ 25 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เปิดระบบ walk in ให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) [ 25 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [ 10 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้่งที่ 7 [ 7 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 [ 4 มี.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา