ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" [ 4 ก.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 23 มิ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา (แทนตำแหน่งว่าง) ปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา [ 16 มิ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  คัดแยกขยะและเลือกทิ้งขยะลงถังให้ถูกประเภท เพื่อช่วยในการรักษารถบรรทุกขยะ และช่วยให้รถขยะเกิดการชำรุดในการใช้งานน้อยที่สุด [ 10 มิ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 7 มิ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนมิถุนายน [ 1 มิ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมอบรมและสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 มิ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอร่วมอบรม และสมัครเข้ารับการรับตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นขอรับเงินในการจัดฌาปนกิจศพได้ รายละ 3,000 บาท [ 23 พ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 [ 18 พ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 18 พ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา