ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนกันยายน [ 5 ก.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนสิงหาคม [ 29 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะและรีไซเคิลขยะประดิษฐ์เป็นถังขยะขวดพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนในการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสารทจีน ปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ ๗ จังหวัดกาญจนบุรี และยุติธรรมพบประชาชน" [ 5 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชน "พลเมืองคุณภาพ" [ 3 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องรู้ก่อนช้อปอัญมณี ผ่านทางออนไลน์ และเรื่องเลือกใช้คาร์ซีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี [ 3 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข [ 3 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 [ 3 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างๆประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 [ 3 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 1 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ ตารางออกปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันโครงการป้องกันและแก้ไขควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [ 25 ก.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา "คนดีไม่ซื้อสิทธิ์ คนสุจริตไม่ขายเสียง ประจำปี 2565" [ 11 ก.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 5 ก.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา