ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  สนับสนุนส่งน้ำ ทำความสะอาด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก [ 13 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบ แนวท่อและซ่อมท่อเมนแตก บริเวณข้างโรงเรียนบ้านซ่อง [ 7 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ลงพื้นที่สำรวจป้าย และแจ้งการยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตสะสมอาหารและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ ภายในเขตตำบลห้วยกระเจา [ 7 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "จิตอาสา เราทำดีด้วยใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ลงพื้นที่สำรวจป้าย และเแจ้งการยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตสะสมอาหารและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ ภายในเขตตำบลห้วยกระเจา [ 6 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมเรื่องการของบประมาณปี 2567 [ 6 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ตรวจเช็คแนวท่อประปา ม.13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ เชื่อมต่อกับ ม.21 บ้านดอนสว่าง และซ่อมท่อเมนแตก บริเวณข้างโรงเรียนบ้านซ่อง [ 6 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล, พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ลงพื้นที่วันที่สองการวางท่อเมนประปาท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ม.21 บ้านดอนสว่าง [ 4 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ลงพื้นที่ วางท่อเมนประปาท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ม.21 บ้านดอนสว่าง [ 3 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  สนับสนุนส่งน้ำ ม.6 บ้านหัวอ่าง ตามคำร้อง น.ส.ลูกจันทร์ เดิมไธสงค์ ( งานฉลองรับตำแหน่งข้าราชการ ) [ 2 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ตรวจสอบระบบประปา หนองหญ้ากาด มีปัญหาระบบทางสูบน้ำดิบ [ 2 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ลงพื้นที่ปรับพื้นถนนคันคลองวังกล่อม ด้านขวา ด้านซ้าย ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์ เพื่อให้ชาวบ้าน สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาในช่วงเก็บเกี่ยวข้าว ได้สะดวก [ 2 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ลงพื้นที่สำรวจท่อรางระบายน้ำ ม.2 บ้านห้วยกระเจาและ ม.3 บ้านห้วยกระเจา และตรวจสอบบริเวณ จุดติดตั้งลำโพงเสียงไร้สาย ม.2, ม.3, ม.4 และม.6 บ้านหัวอ่าง [ 1 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย ระหว่าง กม.19+240 - กม.20+425 และ กม.22+375 - กม.22+650 [ 30 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา