ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุน เงินช่วยค่าใช้จ่ายจ้างรถเครนในการรื้อถอนกังหันลม ที่เกิดการชำรุดทรุดโทรม
  • ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566
  • ประชุมหารืองานประเพณีลอยกระทง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอห้วยกระเจา ครั้งที่ ๑ ปี 2565
  • ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ วัดทิพย์สุคนธาราม
 
ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุน เงินช่วยค่าใช้จ่ายจ้างรถเครนในการรื้อถอนกังหันลม ที่เกิดการชำรุดทรุดโทรม   - 5 ต.ค. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566   - 5 ต.ค. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชุมหารืองานประเพณีลอยกระทง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอห้วยกระเจา ครั้งที่ ๑ ปี 2565   - 4 ต.ค. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอรกรีตพท้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายทาง หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ - หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข   21 ก.ย. 2565   อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายทางหมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ - หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข   21 ก.ย. 2565   อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) 2565   12 ก.ย. 2565   อ่านต่อ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565   8 ก.ย. 2565   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
Amefegenibe prggg 
โดย  HaroldSeeta วันที่ 6 ต.ค. 2565 11:45:42 [ 0 / 0 ]
adusiacruct avret 
โดย  DamonAmura วันที่ 6 ต.ค. 2565 11:38:15 [ 0 / 0 ]
Amefegenibe cnhjb 
โดย  DonaldKinee วันที่ 6 ต.ค. 2565 11:36:43 [ 0 / 0 ]
Bloobbyfoold fydxq 
โดย  JasonMag วันที่ 6 ต.ค. 2565 11:35:20 [ 0 / 0 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายปราณี  ลำเภา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา
โทร.081-7537287
 
QR Code Line เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา