ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
 

ประวัติความเป็นมา...

 
     
   
     
 

 “ห้วยกระเจา” เดิมชาวบ้านเรียกว่า “ห้วยกบเจ่า” ซึ่งมีประวัติมาจากบริเวณ               ทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีห้วยที่มีกบตัวใหญ่มาอาศัยอยู่เป็นประจำ โดยจะมานั่งจับเจ่า       ให้ชาวบ้านได้เห็น ชาวบ้านจึงเรียกห้วยนี้ว่า “ห้วยกบเจ่า” มาจนถึงทุกวันนี้

  “ห้วยกระเจา” แต่เดิมอยู่ในเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอพนมทวน เป็นตำบลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 6 โดยมีนายปั้น ใคร่ครวญ หรือขุนกระเจนเขต เป็นกำนัน        คนแรกของตำบลห้วยกระเจา ต่อมาได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537 โดยแบ่งพื้นที่ของอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอห้วยกระเจา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2537 มีเขตการปกครอง รวม 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลดอนแสลบ ตำบลวังไผ่ ตำบลสระลงเรือและตำบลห้วยกระเจา โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระเจา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539  และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2551

 
     
     
 
อาณาเขตตำบลห้วยกระเจา
 
 


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังไผ่  อำเภอห้วยกระเจา

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนตาเพชร  อำเภอพนมทวน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลดอนแสลบ  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา   

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อพลอย

 
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา