ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
          สมาชิกสภาเทศบาล         


 

นายอารมณ์ วิทยายนต์
ประธานสภา

 

  

นายเสี่ยง วิทยายนต์
รองประธานสภา

 

นายอารมณ์ วิทยายนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเสี่ยง วิทยายนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายจิตร สืบด้วง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุวัฒน์ คำปาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายกิตติภพ สุขธูป
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกิตติทัต คำปาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายลำพันธ์ คำวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสวิท  จันทร์หอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกรึก คำปาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมหวัง กลัดตลาด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา